95/11/06 چهارشنبه 00:42

بنر ستون سمت راست
کد مدیر
آمار بازدید
95/11/06
بازدید: ٧٢
IP: ۵۵

95/11/05
بازدید: ٢٧۴٩
IP: ١۵٧٩

95/11/04
بازدید: ٢۴٧٩
IP: ١۵٩۴

95/11/03
بازدید: ٢٣٨٨
IP: ١۶١١

95/11/02
بازدید: ٢۵٣٨
IP: ١۶١۵

95/11/01
بازدید: ١٨٣٠
IP: ١١١٠

95/10/30
بازدید: ١٣٨٣
IP: ٩٠٩


افراد آنلاین: ٢٨
IP: 174.129.78.73
از: ...
domainbazar.ir IRسایر

تعداد دامنه های آی آر کشور

تعداد دامنه های آی آر  کشور ویژه دسته بندیدر ايران دامنه هاي .ir از اعتبارو رواج بيشتري نسبت به ساير دامنه ها برخوردارند به گونه اي كه تاكنون بيش از 800 هزار دامنه توسط مرکز ثبت دامنه (ایرنیک) به ثبت رسيده و اكثر سازمان هاي دولتي و شركت هاي معتبراز اين پسوند استفاده ميكنند

http://www.nic.ir/Statistics


  
بازدید: ٢۶٢٨١
تاریخ ارسال: 91/01/09 | تاریخ انقضا: 96/12/15 | تاریخ بروزرسانی: 94/02/26
emailyahoo

9360001369 - -
www.nic.ir/Statistics